El Congrés dels Diputats espanyol ha aprovat l´entrada a tràmit del text del CDI entre Andorra i Espanya. El text compleix d´aquesta manera el tràmit previ per a la seva aprovació i posterior aplicació per part del Govern espanyol.