Conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa per evitar les dobles imposicions i prevenir l’evasió i el frau fiscals en matèria d’impostos sobre la renda

Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 9 d’octubre del 2014 ha aprovat el següent:

Conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa per evitar les dobles imposicions i prevenir l’evasió i el frau fiscals en matèria d’impostos sobre la renda

El Govern d’Andorra porta a terme una profunda reforma del model econòmic i fiscal andorrà per a permetre al Principat afrontar els reptes del futur i posar-se en una situació de competència. Des de la seva entrada en funcions al maig del 2011, el Govern es va centrar en la reforma de les lleis de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques, l’impost sobre la renda dels no residents fiscals i l’impost sobre societats per a permetre la seva entrada en aplicació per l’exercici fiscal 2012.

Aquestes tres lleis constitueixen la base del nou marc fiscal directe andorrà. A més durant el 2012 s’elabora la Llei de l’impost general indirecte que fusiona tots els impostos indirectes existents en un únic impost de tipus IVA, i que entra en vigor el dia 1 de gener del 2013. Aquest marc fiscal, serà finalment completat amb la Proposició de llei sobre la renda de les persones físiques que el Govern portarà a consideració del Consell General durant el període parlamentari actual.

Aquest nou marc fiscal ha de permetre a Andorra facilitar la negociació d’acords bilaterals per evitar la doble imposició (CDI), essencials per garantir un marc de seguretat jurídica per al conjunt dels sectors econòmics per al desenvolupament del sector dels serveis i per al procés d’obertura econòmica del país.

La conclusió d’aquests acords és un element clau en l’estratègia de “posar Andorra en situació de competir”, ja que permetran a les empreses andorranes prestar serveis a l’estranger, sense ser sotmesos a la retenció a l’origen sobre la facturació i donarà seguretat jurídica a les inversions estrangeres a Andorra perquè puguin obtenir una garantia conforme a la qual no seran imposades per les mateixes rendes al seu lloc de residència fiscal.

En aquest sentit, el 2 d’abril del 2013 el ministre de Finances i Funció Pública del Principat d’Andorra, Sr. Jordi Cinca Mateos signa conjuntament amb el ministre d’Economia i de Finances, Sr. Pierre Moscovici i el ministre encarregat del pressupost, Sr. Bernard Cazeneuve, el Conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa per evitar les dobles imposicions i prevenir l’evasió i el frau fiscals en matèria d’impostos sobre la renda. Aquesta signatura és fruit d’un llarg procés endegat al mes de març del 2006, quan el cap de Govern Sr. Albert Pintat va demanar el suport de França en el procediment de modernització del sistema fiscal andorrà i per aquesta raó, sol·licitava per primera vegada, al primer ministre Sr. Dominique de Villepin, un compromís de França per a l’inici de negociacions d’un CDI.

Llegir CDI complet: Tractats internacionals. Lleis. Sentències del Tribunal Constitucional