LINKWEALTH CONSULTING SL nasce dalla volontà di tre professionisti del settore di aiutare alle ditte di ambito internazionale a istallarsi ad Andorra per usufruire dei vantaggi fiscali e dell’ apertura economica.

Dalla sua fondazione LINKWEALTH CONSULTING manifesta la sua specifica volontà di consulenza e allo stesso tempo multidisciplinare nell’ambito imprenditoriale, fiscale, finanziario e immobiliare mediante la specializzazione dei suoi membri, che si basa su competenze nell’implementare nuove attività e la consulenza strategica.

La nostra missió és donar resposta a les necessitats dels nostres clients, i ser capaços d’oferir un servei a cada demanda, una solució a cada problema i un interlocutor a cada pregunta. Volem ser la referencia per als nostres clients.

La nostra visió moderna i empresarial permet avançarnos als temps i proposar solucions innovadores a les empreses que volen iniciar una activitat a l’exterior i sempre tenint en compte el model de negoci de cada una.

Compliment de normes deontològiques i d’ètica professional: els nostres professionals es comprometen a dur a terme la seva tasca dins del marc legal vigent i sota el més estricte compliment del principi de confidencialitat.

Som un despatx essencialment pragmàtic, molt proper al client amb un tracte directe i immediat, plurilingüe i que basa el seu èxit en la eficiència de la nostra manera de treballar. Valorem cada client com un cas únic i per tant les nostres solucions són úniques i a mida.

La experiència i formació dels socis és la garantia del nostre èxit, ja que no nomes es fonamenta en una sòlida base tècnica sinó també en una dilatada experiència empresarial.

  • entrada interlinkand 2
  • despacho interlinkand 1
Parlem?

Els nostres serveis van dirigits a empreses i professionals d'àmbit internacional que volen reduir la seva factura fiscal.

Parlem?